Oudertevredenheid

We willen graag weten hoe tevreden u bent met de school van uw kind. Wilt u daarom de vragenlijst invullen?  Alvast bedankt!

Onderzoek oudertevredenheid 2020

 


Hoe tevreden bent u over de buurt van de school?

Heel erg tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel erg onteverdenVolgende vraag